Chịch toác bướm cô người tình ngực đẹp Tachikawa Rie, ôm cái bầu tâm sự không biết là con thằng tí hay thằng tèo ngày đêm bị ông chồng đay nghiến chịu không nổi cũng bỏ nhà theo người lái heo qua tuốt bên miên để lại cho ông tám cưu mang mấy đứa cháu và đứa con hoang sau này ông tám chắp nối lại với cô bạn gái khi bị tôi mười hủy hôn thú ở luôn trên tỉnh với cô bạn gái nhỏ, phim xnxx tôi sau khi lành bịnh không ai biết nó đi đâu, có lời đồn thấy nó tu ở…